Local Operating Unit - LEI-utstedende organisasjoner - Norge LEI
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Nyeheter – Local Operating Unit

Legal Entity Indentifiers: Fornyelse av ditt LEI-nummer

Hver LEI utstedes for en periode på 1 år og må fornyes årlig. Det er veldig viktig å skille mellom fornyelse av en LEI-kode og endring av informasjon tilhørende en LEI. Endring av informasjon betyr oppdatering av informasjonen i GLEIF-databasen. Sørg for at informasjonen om selskapet ditt er oppdatert hos din tjenesteyter når disse endres. … Continued

Overføring av en LEI-kode til Norge LEI

Selskaper søker om en LEI gjennom en tjenesteyter, som Norge LEI. Dette må de gjøre fordi selskapene ikke kan søke om, eller oppdatere informasjon i LEI-databasen, som administreres av the Global Legal Entity Identifier Foundation – GLEIF. I stedet blir en tjenesteyter (LOU – Local Operating Unit) knyttet til hver enkel LEI-kode og har tillatelse … Continued

Hvordan spå fremtiden til bruk av LEI

LEI (Legal Entity Identifier) blir brukt av stadig flere selskap i sadig flere land over hele verden. Til na har det blitt registrert og utstedt nesten 1,5 millioner LEI-nummer til enheter i over 200 land. Samtidig er det sånn at de 5 landene med høyest andel av LEI-bruk utgjør nesten 40% av det totale antallet … Continued