ETF is exchange-traded fund. Oversikt over relaterte artikler. - Norge LEI
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Nyeheter – ETF

Hvordan rapporterer du forholdet mellom mor og datterselskap?

Siden 1. mai 2017 har enheter vært forpliktet til å opplyse om direkte morselskapsforhold når de søker om en LEI (en Legal Entity Identifier) eller når de fornyer deres eksisterende LEI-kode. Enhver enhet som søker om, eller fornyer en LEI er forpliktet til å oppgi informasjon om deres morselskap til Local Operating Unit (LOU) – eller … Continued