LEI-kode søknad - Norge LEI
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Søk om LEI til et selskap

Trinn1
FYLL INN SELSKAPSINFORMASJON
Trinn2
VELG GYLDIGHETSPERIODE FOR LEI-KODE
Trinn3
BETALING VIA BANKLENKE, KORT ELLER REGNING
Informasjonene blir automatisk sjekket via Brønnøysundregistrene, prosessert i samsvar med internasjonale LEI-kode standarder og videresendt til GLEIF-databasen.

Selskapssøk

Navn
LEI-kode
Org. nummer

Selskap ikke funnet

Klikk på knappen for å legge til selskap
Den nye LEI er lagt til databasen.
Skjemafeil tekst