Overføring av verdipapirer - Norge LEI
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Nyeheter – Overføring av verdipapirer

Hva er MiFID II og EMIR og spiller de noen rolle?

MiFID er Markets in Financial Instruments Directive og har vært aktiv innen EU siden sent i 2007. MiFID legger grunnlag for: Krav for opptreden for bedrifter og investeringsselskap; Godkjenningskrav for regulerte markeder; Lovmessig pålagt rapportering for å unngå markedsmisbruk; Gjennomsiktighet for handel med aksjer; og Regler for tilgang til finansielle handelsverktøy. Siden det har det blitt oppdatert … Continued