oktober 2021 - Norge LEI
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Nyeheter – oktober 2021

Legal Entity Indentifiers: Fornyelse av ditt LEI-nummer

Hver LEI utstedes for en periode på 1 år og må fornyes årlig. Det er veldig viktig å skille mellom fornyelse av en LEI-kode og endring av informasjon tilhørende en LEI. Endring av informasjon betyr oppdatering av informasjonen i GLEIF-databasen. Sørg for at informasjonen om selskapet ditt er oppdatert hos din tjenesteyter når disse endres. … Continued

Overføring av en LEI-kode til Norge LEI

Selskaper søker om en LEI gjennom en tjenesteyter, som Norge LEI. Dette må de gjøre fordi selskapene ikke kan søke om, eller oppdatere informasjon i LEI-databasen, som administreres av the Global Legal Entity Identifier Foundation – GLEIF. I stedet blir en tjenesteyter (LOU – Local Operating Unit) knyttet til hver enkel LEI-kode og har tillatelse … Continued