Nyeheter - Norge LEI
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Nyeheter

Legal Entity Indentifiers: Fornyelse av ditt LEI-nummer

Hver LEI utstedes for en periode på 1 år og må fornyes årlig. Det er veldig viktig å skille mellom fornyelse av en LEI-kode og endring av informasjon tilhørende en LEI. Endring av informasjon betyr oppdatering av informasjonen i GLEIF-databasen. Sørg for at informasjonen om selskapet ditt er oppdatert hos din tjenesteyter når disse endres. … Continued

Overføring av en LEI-kode til Norge LEI

Selskaper søker om en LEI gjennom en tjenesteyter, som Norge LEI. Dette må de gjøre fordi selskapene ikke kan søke om, eller oppdatere informasjon i LEI-databasen, som administreres av the Global Legal Entity Identifier Foundation – GLEIF. I stedet blir en tjenesteyter (LOU – Local Operating Unit) knyttet til hver enkel LEI-kode og har tillatelse … Continued

Så viktig er tillit til identitet i den digitale tidsalderen

Etter hvert som digitale løsninger blir stadig mer altomfattende, blir det tilsvarende viktig å implementere mekanismer som etablerer tillit til identiteten i den digitale tidsalderen også. Å holde seg trygg på nett er en side av saken, å holde seg trygg når vi utfører transaksjoner med ansiktsløse kunder er en annen. Kompleksiteten øker når vi … Continued

Hvorfor bør jeg bruke en offisiell registreringsagent når jeg søker om en LEI-kode?

Hvis du har tenkt å søke om, eller fornye en LEI-kode, vil du finne en rekke nettsider som tilbyr raske og sikre registreringstjenester for LEI. De fleste av disse nettsidene samler data ved hjelp av skjemaer på nett. Offisielle registreringsagenter og Local Operating Units (LOU) bruker denne informasjonen til å registrere eller fornye din LEI-kode. … Continued

LEI-registrering i andre land

LEI-registreringsprosessen varierer fra land til land siden ikke alle land har en lokal LEI-utsteder (LOU – Local Operating Unit) og de fleste LOU kan kun utstede LEI til spesifikke regioner. Derfor har GLEIF innført Registreringsagenter (RA), der de fleste RA er direkte forbundet tile n eller flere LEI-utstedende organisasjoner som kan operere i mange land … Continued

Globalt LEI-system

Hva er LEI og hvorfor trenger man det? LEI-kode eller LEI-nummer er et globalt unikt identifikasjonsnummer for et selskap som utstedes av en autorisert Local Operating Unit (LOU). Finansielle institusjoner og myndigheter bruker LEI-nummer for å identifisere deltakere i finansmarkedene. I følge MiFID II-direktivet er en LEI-kode obligatorisk fra 3. januar 2018 for alle juridiske … Continued

Maskinlesbar LEI baner vei for tillit i transaksjoner mellm selskap

Den Globale LEI Foundation (GLEIF) har gitt oss et innblikk i hva fremtiden vil bringe. Organisasjonens alfanumeriske LEI-kode ble lagt til deres årsrapport i 2018. Det er den første offisielle finansrapporten som har verifiserte LEI referansedata publisert i en elektronisk versjon av dokumentet. Rapporten ble også publisert med signaturene til GLEIFs ledelse. Disse signaturene kan … Continued

Innførselen av LEI og dets rolle for økonomisk vekst

Et tiår senere, kan man fortsatt merke etterdønningene etter finanskrisen i 2008. Det har blitt lettere å forestille seg at den globale økonomien har returnert til en normal situasjon – EU har opplevd økonomisk vekst i syv år på rad; børsene i USA satte rekord i 2018 etter den lengste perioden med vekst i deres … Continued

Hva er MiFID II og EMIR og spiller de noen rolle?

MiFID er Markets in Financial Instruments Directive og har vært aktiv innen EU siden sent i 2007. MiFID legger grunnlag for: Krav for opptreden for bedrifter og investeringsselskap; Godkjenningskrav for regulerte markeder; Lovmessig pålagt rapportering for å unngå markedsmisbruk; Gjennomsiktighet for handel med aksjer; og Regler for tilgang til finansielle handelsverktøy. Siden det har det blitt oppdatert … Continued

Hvordan rapporterer du forholdet mellom mor og datterselskap?

Siden 1. mai 2017 har enheter vært forpliktet til å opplyse om direkte morselskapsforhold når de søker om en LEI (en Legal Entity Identifier) eller når de fornyer deres eksisterende LEI-kode. Enhver enhet som søker om, eller fornyer en LEI er forpliktet til å oppgi informasjon om deres morselskap til Local Operating Unit (LOU) – eller … Continued