Legal Entity Indentifiers: Fornyelse av ditt LEI-nummer - Norge LEI
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Legal Entity Indentifiers: Fornyelse av ditt LEI-nummer

Norge LEI - Fornyelse

Legal Entity Indentifiers: Fornyelse av ditt LEI-nummer


Hver LEI utstedes for en periode på 1 år og må fornyes årlig.

Det er veldig viktig å skille mellom fornyelse av en LEI-kode og endring av informasjon tilhørende en LEI.

  • Endring av informasjon betyr oppdatering av informasjonen i GLEIF-databasen.

Sørg for at informasjonen om selskapet ditt er oppdatert hos din tjenesteyter når disse endres. Dette kan gjøres når som helst uten at det påvirker gyldigheten til ditt selskaps LEI. Hos oss, utføres disse endringene uten kostnad for deg.

  • Fornyelse av en LEI betyr forlengelse av tiden LEI-koden er gyldig.

Når du fornyer din LEI, er en del av prosessen å bekrefte informasjonen som er i GLEIF-databasen. Fornyelse av din LEI innebærer også en forlengelse av perioden LEI-koden er gyldig. Siden fornyelse av LEI-koden fører med seg gebyrer til tredjeparter og andre administrasjonskostnader, betyr det at det koster penger.

Den årlige fornyelsen av en LEI-kode er nødvendig for å sikre at et selskap holder seg oppdatert i GLEIF-databasen. Siden denne informasjonen er nødvendig for anker, finansielle institusjoner og andre parter for å identifisere selskaper som skal utføre finansielle transaksjoner i det internasjonale markedet, er det svært viktig at denne informasjonen er riktig.

Selskaper kan ikke selv oppdatere eller endre informasjonen i GLEIF-databasen. I stedet må de benytte seg av en tjenesteyter, en LOU – Local Operating Unit. LOUen vil sjekke at informasjonen som er oppgitt er i Samsvar med GLEIF-kravene før de oppdateres i GLEIF-databasen. Dette fører til at informasjonen er av god kvalitet og til å stole på.

Fornyelse av en LEI

GLEIF-databasen tillater kun forlengelse av LEI-kodens gyldighet i 12 måneder av gangen.

Det er veldig viktig å få med seg at dersom du forlenger kodens gyldighet mer enn 2 måneder før utløpsdatoen, vil ikke forlengelsen legges til etter utløpsdatoen, men i stedet gjelde i 12 måneder fra fornyelsesdatoen.

Dette betyr at ditt selskaps LEI vil utløpe tidligere, noes om igjen betyr at du må betale mer for en kortere gyldighetsperiode. Det er derfor det er viktig å ikke blande sammen endring av informasjon relatert til din LEI-kode (som er gratis) og forlengelse av din LEI-kodes gyldighet (mot et gebyr).

Vår database sjekker automatisk gyldigheten til LEI-koden før vi videresender en forespørsel om fornyelse når tiden er inne for det. Dette hjelper våre kunder til å spare tid og penger.

Norge LEIs database er integrert med Companies House, GLEIF-databasen og vårt Local Operating Unit (LOU)-system.

Ved å bruke Norge LEIs database, er det mulig å forlenge gyldigheten til din kode når som helst og opp til fem år om gangen. Vår automatiserte database vil ikke sende en forespørsel om fornyelse til GLEIF-databasen før LEI-koden din utløper.

I tillegg, betyr vår integrasjon med Companies House at vi er i stand til å automatisk sjekke forskjellene mellom databasene til Companies House og GLEIF. Du vil motta et varsel dersom vi finner avvik og vi vil oppdatere informasjonen i GLEIF-databasen automatisk.

En gang i året ber vi våre kunder gå gjennom og sjekke at informasjonen vi har om dem i forbindelse med deres LEI er riktig og oppdatert. Hos Norge LEI er disse oppdateringene gratis for kunden.

Vennligst merk at vi kun kan fornye og oppdatere LEI-koder under vår administrasjon. Overføring av din kode til oss er enkelt og gratis. Du kan lese mer om overføring av din LEI-kode her.

Norge LEI følgere med på gyldighetsdatoene for din LEI og vil varsle deg når du må fornye din LEI. Vårt intelligente system betyr at vi er i stand til å tilby fornyelse i opptil fem år. Denne muligheten er veldig nyttig for selskap som skal ha en LEI i lengre perioder. Flerårige kontrakter sparer gir spart tid og kostnader!

Sjekking din LEIs gyldighet

Gyldigheten til en kode kan sjekkes i GLEIF-databasen når som helst. Ved å opprettholde din LEI, kan du unngå forsinkelser eller utfordringer i forbindelse med finansielles institusjoners undersøkelser i forkant av en transaksjon.

Du kan sjekke din LEI-kodes gyldighet her.