Innførselen av LEI og dets rolle for økonomisk vekst - Norge LEI
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Innførselen av LEI og dets rolle for økonomisk vekst

Norge LEI - LEI rolle

Innførselen av LEI og dets rolle for økonomisk vekst


Et tiår senere, kan man fortsatt merke etterdønningene etter finanskrisen i 2008. Det har blitt lettere å forestille seg at den globale økonomien har returnert til en normal situasjon – EU har opplevd økonomisk vekst i syv år på rad; børsene i USA satte rekord i 2018 etter den lengste perioden med vekst i deres historie; arbeidsledighetstallene faller i mange av de største landene. Likevel har ikke forbrukernes tillit til markedene blitt fullt gjenopprettet.

Innføring av LEI spiller en nøkkelrolle innen gjenopprettingen av tilliten mellom forbrukerne og den globale finansindustrien.

Hva er LEI?

LEI er en 20-sifret alfanumerisk kode som kan brukes til å identifisere aktører i finansielle transaksjoner. De ble opprettet i etterkant av finanskrisen i 2008 – hvor behovet for økt åpenhet innen det globale finansmarkedet ble åpenbart etter kollapsen av Lehman Brothers-imperiet.

LEI er unike sifre som kan tildeles enhver enhet som søker om det. Så snart det er registrert, vil et LEI forbinde nøkkelinformasjon som selskapsnavn og selskapet eierstruktur (også eventuelle moderselskap). Informasjonen oppgitt av enheten i registreringsprosessen blir sjekket mot tredjepartskilder før de lastes opp til den globale databasen. Denne databasen er gratis, og tilgjengelig for alle på nett.

Hvordan fremmer LEI økonomisk vekst?

Til nå har myndighetene fokusert på det økte potensialet LEI gir for åpenhet rundt rapportering og oversikt med tanke på transaksjoner med fiansielle instrumenter. Systemet ble opprettet som en respons på finanskrisen og forsøk på å adressere smutthull for de relevante myndigheten til å evaluere systematiske og økende risikoer. Dette gir myndighetene verktøy til å ta nødvendige korrektive handlinger der uheldige trender i markedet identifiseres. 

Den omfattende LEI-databasen spiller en rolle for å øke tilliten i det globale finansmarkedet. Det er den første mekanismen som eksisterer som gjør det mulig å enkelt identifisere millioner av jurdiske enheter rundt hele verden som opererer i det globale markedet.

Før opprettelsen av LEI, var prosessen rundt identifisering av juridiske enheter på global skala både kompleks og kostbar – både med tanke på penger, men også arbeidstid som gikk med i dette arbeidet. Informasjonen som samles om enhetenes eierskap ble ofte gjort via manuelle søk på mange, ofte upålitelige kilder.

LEI gjør det enkelt å finne pålitelig informasjon om enheter over hele jorden. Gitt at den globale LEI-organisasjonen (GLEIF) påstand om at fremgangsrike økonomier starter med transaksjonell tillit, er det ikke overraskende at LEI hylles som et utgangspunkt for økt tillit for forbrukere og transaksjoner. 

Økt åpenhet rundt forretningstransaksjoner forebygger risisko og reduserer sannsynligheten for svindel, på den måten fremmer den transaksjonell tillit. Trygghet med tanke på identiteten til den andre parten i en transaksjonøker operasjonell effektivitet samtidig som det tilbyr nødvendig informasjon som reduserer eksponering, og fra et myndighetsperspektiv, øker det muligheten for oversyn og sjansen til å gripe tak i systemisk finansiell risiko.

LEI er den gjeldende globale standarden for fremming av trygghet med tanke på enhetenes identitet i disse transaksjonene.