Overføring av en LEI-kode til Norge LEI - Norge LEI news
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Overføring av en LEI-kode til Norge LEI

Norge LEI - LEI system

Overføring av en LEI-kode til Norge LEI


Selskaper søker om en LEI gjennom en tjenesteyter, som Norge LEI. Dette må de gjøre fordi selskapene ikke kan søke om, eller oppdatere informasjon i LEI-databasen, som administreres av the Global Legal Entity Identifier Foundation – GLEIF. I stedet blir en tjenesteyter (LOU – Local Operating Unit) knyttet til hver enkel LEI-kode og har tillatelse til å gjøre endringer på vegne av selskapet.

Du er ikke bundet til en spesifikk tjenesteyter. Du kan bytte tjenesteyter på same måte som du bytter operatør på mobilnummeret ditt. På samme måte som hver enkelt kunde kan overføre sitt telefonnummer til en annen operatørs nettverk, kan hvert enkelt selskap overføre sin LEI fra en tjenesteyters administrasjon til Norge LEIs administrasjon. Dette endrer ikke kodens registrar på noen som helst måte – informasjonen er fortsatt i GLEIF-databasen. Den eneste endringen er at nå kan Norge LEI endre og oppdatere informasjonen på dine vegne.

Overføring av en LEI-kode er raskt og enkelt – alt vi trenger er et skriftlig samtykke (fullmakt) for å administrere koden. Fullmakten kan når som helst trekkes tilbake.

  1. Etter å ha sendt inn søknaden på vår nettside, sender vi deg en fullmakt som du skal signere.
  2. Vi sender inn en søknad gjennom vårt partnerselskap om overføring av administrasjonen av din LEI-kode til oss fra din tidligere tjenesteyter.
  3. Din tidligere tjenesteyter vil ta kontakt med deg og be deg bekrefte overføring av LEI-koden.
  4. Du svarer din tidligere tjenesteyter og bekrefter at du ønsker at vi skal administrere din LEI-kode. Deretter vil LEI-koden automatisk overføres til vår administrasjon gjennom Norge LEI sin partner LOU. Hvis du ikke svarer din tidligere tjenesteyter, vil din LEI-kode automatisk overføres til vår administrasjon innen 5 virkedager.
  5. Etter at koden er overført til vår administrasjon, sender vi deg en bekreftelse. Hvis tiden er inne, vil vi også samtidig automatisk fornye din LEI.

Overføring av din LEI-kode vil ikke føre til ytterligere kostnader eller papirarbeid.

Når du overfører din LEI-kode, er det viktig å huske at:

  1. Bytte av tjenesteyter er gratis
  2. Din LEI-kode vil aldri endres! Slik at du ikke trenger å kontakte banken din eller andre finansielle samarbeidspartnere når du overfører koden din til oss.
  3. Det tar opptil 7 dager å overføre LEI-koden. Dette avhenger av din nåværende tjenesteyter. For at dette skal gå raskere, må du svare din tidligere tjenesteyter og bekrefte overføringen av koden din så snart som mulig.

Norge LEI og EQS Group tilbyr komfortable løsninger for administrasjon av din LEI. Vår database samkjøres med Companies House, slik at vi automatisk kan verifisere gyldigheten av din informasjon og oppdatere den, hvis nødvendig. Endring av informasjon lagret i GLEIF-databasen kan enkelt gjøres via vår nettside og tjenester relatert til koden kan betales via nettbanken.

Mer informasjon om fornyelse av LEI-koder finner du her.