Så viktig er tillit til identitet i den digitale tidsalderen - Norge LEI
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Så viktig er tillit til identitet i den digitale tidsalderen

Norge LEI - digitale tidsalderen

Så viktig er tillit til identitet i den digitale tidsalderen


Etter hvert som digitale løsninger blir stadig mer altomfattende, blir det tilsvarende viktig å implementere mekanismer som etablerer tillit til identiteten i den digitale tidsalderen også. Å holde seg trygg på nett er en side av saken, å holde seg trygg når vi utfører transaksjoner med ansiktsløse kunder er en annen. Kompleksiteten øker når vi også inkluderer forretningstransaksjoner på en global skala.

Som et svar på dette har aktuelle myndigheter, stater og selskaper som opererer på det globale markedet møtt krav fra forskjellige interessenter om å forbedre sikkerheten. Denne artikkelen omhandler to mekanismer som brukes for å bedre tilliten og åpenheten i det globale finansmarkedet:

Antwerpen pilotprogram: Blockchain ID

Belgia er et foregangsland når det kommer til digital idetifisering. De har allerede eID (elektronisk ID) tilgjengelig for folk som bor i landet og innbyggere som lar dem blant annet reise fritt innen EU og signere dokumenter elektronisk. I fjor igangsatte de et pilotprogram for å implementere en blockchainløsning for å la flyten av offisielle dokumenter sikrere og mer effektivt.

Dokumentene som sendes ved hjelp av blockchain er sertifikater som garanterer opprinnelsen av frukt og grønnsaker som importeres fra utenfor EU. Før dette pilotprogrammet ble startet, ble en papirversjon av sertifikatet sendt med kurer – som er både kostbart og tidkrevende.

De digitale løsningen – blockchain – betyr at alle de relevante interessenter har tilgang til oppdatert sikker informasjon som ikke har blitt tuklet med. De involverte partene vet hvem de handler med og kan spore dokumentenes opprinnelse i sanntid. Den sikre digitale løsningen sparer tid, penger og reduserer den administrative byrden assosiert med import av frukt og grønnsaker.

Legal Entity Identifiers (LEIs)

En LEI er en 20-sifret alfanumerisk kode som tilhører en juridisk enhet som har søkt om den. Den er en del av et globalt system designet for å øke åpenheten og sikkerheten og for å redusere svindel i det globale markedet, spesielt med tanke på finansielle transaksjoner. Hvert LEI-nummer er unikt og enhver juridisk enhet kan kun ha ett LEI.

LEI kan brukes i flere jurisdiksjoner over hele verden som et ID-kort for bedrifter. All informasjon relatert til en enhets LEI er fritt tilgjengelig via den globale nettbaserte databasen. Informasjonen som er tilgjengelig omhandler mod- og datterselskap i enheten, samt ’visittkort’-informasjon som navn og adresse.

Behovet for den globale LEI-infrastrukturen ble tydelig etter kollapsen til Lehman Brothers i 2008. LEI lar tilsynsmyndigheter og finansselskap vurdere risiko og eksponeringi det globale finansielle systemet, samtidig som det også bidrar til økt åpenhet innen forretningstransaksjoner. I det lange løp, betyr dette at selskap kan bedre sin interne risikohåndtering, mens tilsynsmyndigheter på en bedre måte kan ha oversyn med og vurdere risikoer i den globale økonomien.

Det er nå også mulig å legge til informasjon om din enhet i dokumenter med en maskinlesbar LEI. Dette sertifiserer autentisiteten til dokumentene for leserne, noe som igjen øker sikkerheten og åpenheten på nett. Les mer om dette i vår artikkel om maskinlesbare LEI.