Hvordan rapporterer du forholdet mellom mor og datterselskap? - Norge LEI
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Hvordan rapporterer du forholdet mellom mor og datterselskap?

Norge LEI - morselskaps

Hvordan rapporterer du forholdet mellom mor og datterselskap?


Siden 1. mai 2017 har enheter vært forpliktet til å opplyse om direkte morselskapsforhold når de søker om en LEI (en Legal Entity Identifier) eller når de fornyer deres eksisterende LEI-kode. Enhver enhet som søker om, eller fornyer en LEI er forpliktet til å oppgi informasjon om deres morselskap til Local Operating Unit (LOU) – eller til agentselskapet som sender inn søknaden til en LOU på vegne av enheten – når de sender inn søknaden.

Dette er kjent som nivå 2 rapportering og dette er nå obligatorisk. LEI ROC har introdusert disse endringene for å øke gjennomsiktigheten innen det globale finansmarkedet.

Det offentlige registeret som inneholder informasjon om mor-datterselskapforhold kan lastes ned her.

Hva er definisjonen på “morselskap” med tanke på å skaffe seg LEI?

Den vidt aksepterte “kontokonsolidering” regnskapsdefinisjonen for ultimat morselskap og direkte morselskap har blitt adoptert av LEI ROC. Kort fortalt, regner LEI ROC at et “direkte regnskapsmessig konsoliderende morselskap” er de laveste nivå juridisk enhet som presenterer konsoliderte økonomiske rapporter som inneholder enheten som søker om LEI. En “ultimat regnskapsmessig konsoliderende morselskap” er det høyeste nivå enhet som presenterer konsoliderte finansielle rapporter som inneholder enheten som søker om LEI.

Globalt finnes det flere forskjellige standarder brukt av forskjellige jurisdiksjoner for å definere bestemte regnskapsmessige begrep. Definisjonen til International Financial Reporting Standards (IFRS) for “konsolidering” er den som har blitt brukt av LEI ROC og er derfor definisjonen som gjelder når en enhet bestemmer seg for om den trenger å rapportere dets morselskap med tanke på å skaffe seg LEI.

IFRS definerer konsolidering som “økonomiske rapporter fra en gruppe hvor eiendeler, gjeld, aksjer, inntekter, utgifter og kontantstrøm for morselskapet og deres datterselskap presenteres som en økonomisk enhet”.

IFRS definerer et morselskap simpelthen som “en enhet som har ett eller flere datterselskap”. Datterselskap er definer som enheter (inkludert ikke-inkorporerte enheter) som er “kontrollert av en annen enhet”.

Kontroll defineres som å ha “makt til å styre bade finansielle og operasjonelle beslutninger for en enhet for å oppnå fordel fra dets aktiviteter”. Kontroll kan ofte være komplekst å definer, men det er vanligvis trygt å anta at kontroll eksisterer i omstendigheter der morselskapet kontrollerer mer enn 50% av stemmerettighetene i den andre enheten. Hvis morselskapet kontrollerer mindre enn 50% av stemmerettighetene kan de fortsatt ha kontroll, hvis;

  • Det er en avtale mellom investorer som gir morselskapet mer enn 50% av stemmerettighetene;
  • Morselskapet har enten lovbestemt makt eller en avtale som tillater dem å kontrollere enhetens finansielle og operasjonelle beslutninger;
  • Morselskapet innehar retten til å utnevne eller fjerne majoriteten av styremedlemmene eller andre styrende organ; eller
  • Morselskapet innehar retten til å ha flertallet av stemmene i styremøter eller andre styrende organ.

IFRS definisjon av kontroll er veldig annerledes enn definisjonen av “veiledende kontroll” som brukes i USA i deres Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Du bør undersøke hvilken regnskapsmessig definisjon din jurisdiksjon bruker når du bestemmer om du trenger å rapportere ditt morselskap i din LEI-søknad.

For sikkerhets skyld, selskaper basert i EU er pålagt å bruke IFRS standarden og selskaper basert utenfor, men har operasjoner innen EU er “pålagt eller tillatt” å bruke IFRS standarden. Sveits tillater bruk av IFRS standarden, men krever det ikke enda. Det er likevel en utstrakt frivillig bruk av IFRS standarden i Sveits.

Du kan bruke denne nettsiden for å finne ut om ditt land har tatt i bruk IFRS standarden.

Hvilken informasjon må jeg oppgi om mitt morselskap når jeg søker om (eller fornyer) LEI?

Minimumsinformasjonen som LOU krever med tanke på rapportering om morselskapet (eller selskaper i omstendigheter der det er et direkte morselskap og et ultimat morselskap) er navn, juridisk adresse, hovedkvarterets adresse, og organisasjonsnummer. Hvis morselskapet har LEI, må datterselskapet opplyse om dette til LOU eller agenten ved søknad om, eller fornyelse av LEI.

Underbyggende dokumentasjon som kontoarkiv, regnskap eller andre offentlig tilgjengelige kilder som kan bekrefte forholdet er også påkrevd av LOU.

LOU vil bruke offentlige informasjonskilder for å bekrefte mor-datterforholdet der det er mulig. Det dette ikke er mulig, kan ikke-offentlige kilder bli brukt og typen kilde brukt vil bli gjort offentlig. Dette betyr ikke at kildedokumentene vil bli offentliggjort.

Hvem skal rapportere hva ved en søknad om LEI?

Ansvaret ligger hos datterselskapet om å rapportere deres morselskap. Når det er sagt, kan morselskap rapportere sine datterselskaper, men det er ikke nødvendig for dem å gjøre dette. Videre ligger ansvaret hos enheten som innehar LEI å forsikre seg om at informasjonen gitt til LOU er korrekt og oppdatert. Hvis informasjonen knyttet til din LEI-profil ikke er korrekt, bør du umiddelbart kontakte din agent eller LEI-utsteder og gjøre dem oppmerksom på avviket

Finnes det noen omstendigheter som gjør det akseptabelt for en enhet ikke å rapportere sitt morselskap?

Det finnes noen særskilte omstendigheter der datterselskaper ikke er påkrevd å rapportere deres morselskaper. De er som følger:

  1. Det finnes ikke noe morselskap i henhold til definisjonen gitt av GLEIS;
  2. Det er juridiske hindringer som forhindrer offentliggjøring eller deling av denne informasjonen.
  3. Det vil negativt for enten mor- eller datterselskapet om denne informasjonen ble gjort kjent.

Årsaker til at enheten ikke kan rapportere om sitt morselskap vil bli gjort offentlig.