Maskinlesbar LEI baner vei for tillit i transaksjoner mellm selskap - Norge LEI
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Maskinlesbar LEI baner vei for tillit i transaksjoner mellm selskap

Norge LEI - Maskinlesbar LEI

Maskinlesbar LEI baner vei for tillit i transaksjoner mellm selskap


Den Globale LEI Foundation (GLEIF) har gitt oss et innblikk i hva fremtiden vil bringe. Organisasjonens alfanumeriske LEI-kode ble lagt til deres årsrapport i 2018. Det er den første offisielle finansrapporten som har verifiserte LEI referansedata publisert i en elektronisk versjon av dokumentet.

Rapporten ble også publisert med signaturene til GLEIFs ledelse. Disse signaturene kan brukes til å verifisere at dokumentet som inneholder den maskinlesbare LEI og de som signerte dokumentet tilhører samme selskap. Dette gir en forsikring til sluttbrukerne av informasjonen at den er pålitelig, publisert av det relevante selskaper og at det ikke har blitt tuklet med.

Årsrapporter kan også publiseres med revisorens signatur, for ytterligere sikkerhet og tillit.

Informasjonen legges til ved hjelp av XRBL-teknologi. XRBL er den internasjonale standarden for digital rapportering. Teknologien brukes allerede i over 50 land over hele verden. XRBL beskriver teknologien som tilsvarende det “å skifte fra analog til digital kamerateknologi, eller fra papirkart til digitale”. Med tanke på XBRL standarddokumenter, har de samme funksjonalitet som det alle papirbaserte og PDF-dokumenter er, men de kan også brukes til mye annet. Det åpner opp for at sensitive finansdata raskt kan deles på en måte slik at sluttbrukeren kan validere all informasjonen på ethvert steg i prosessen.

GLEIF jobber mot å revolsjonere prosessen med publisering av, tilgang på  og oppsamling av pålitelig finansiell informasjon, samtidig som de fortsetter sitt arbeid med å styrke LEI sin status som den mekanismen med håndgripelige fordeler for det globale finansmarkedet. Revolusjonen kommer med enorme fordeler for:

  • Selskapene som bruker integrerte LEI. Det lar dem publisere og dele data som har bliltt digitalt signert av relevante personer.
  • Aksjonærer kan få en bedre forståelse av selskapene basert på pålitelig informasjon som er lettere tilgjengelig.
  • Myndigheter og banker som trenger å samle inn og vurdere pålitelig informajson fra selskapene.

I tillegg til disse fordelene, finnes det mange fordeler med maskinlesbar LEI integrert i selskapsdokumenter for aktører i finansmarkedet:

  • Økt tillit til dokumenter publisert og distribuert digitalt
  • Økt tilgang til informasjon om selskapets eierforhold
  • Ytterligere reduksjon i svindel

GLEIF jobber i samarbeid med International Organization for Standardization (ISO) for at digital signering skal kunne skje ved hjelp av selskapets unike LEI tilgjengelig til selskaper som har søkt om det.