Globalt LEI-system - Norge LEI
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Globalt LEI-system

Norge LEI - LEI system

Globalt LEI-system


Hva er LEI og hvorfor trenger man det?

LEI-kode eller LEI-nummer er et globalt unikt identifikasjonsnummer for et selskap som utstedes av en autorisert Local Operating Unit (LOU). Finansielle institusjoner og myndigheter bruker LEI-nummer for å identifisere deltakere i finansmarkedene.

I følge MiFID II-direktivet er en LEI-kode obligatorisk fra 3. januar 2018 for alle juridiske enheter som deltar i transaksjoner i finansmarkedene og som er registrert i Europa. For eksempel vil det for et selskap som er registrert i Norge som ønsker å kjøpe aksjer i Norge, være obligatorisk å ha et LEI fra 03.01.2018. Mer informasjon finner du i vår spørsmål og svar seksjon på nettsiden vår.

Fra 03.01.2018 må alle EU-baserte selskap som skal handle i finansmarkedene ha et LEI.

Det globale LEI-systemet består av 3 nivåer, som i begynnelsen kan oppfattes som forvirrende. Vi vil her prøve å forklare mer i detalj de viktigste definisjonene som er viktig for å logikken bak LEI-utstedelse.

Paraplyorganisasjon

GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation

GLEIF ble opprettet av Financial Stability Board med et fomål om å skape, utvikle og administrere det globale LEI-systemet. GLEIF er også paraplyorganisasjonen for LEI-registrarselskapene, som lagrer alle LEI data. GLEIF er en ikke-for-profittorganisasjon med hovedkvarter i Basel, Sveits.

LEI-utstedende organisasjoner

LOU – Local Operating Unit

LOU er en organisasjon akkreditert av GLEIF som kan utstede LEI. En LOU samler inn kundedata, verifiserer informasjonen og genererer LEI-nummer i henhold til prosedyrer. LOU må hente inn all relevant informasjon fra selskapet og sjekke dette opp mot nasjonale register. Globalt sett, finnes det omtrent 30 LOU og kun noen få av dem utsteder LEI-nummer til Skandinaviske selskaper.

Agent for LEI-registrering

Registration Agent

Registreringsagenter videresender kundedata til LOU i henhold til GLEIF-standarder og ber om ytterligere bekreftelse fra Brønnøysundsregisteret. GLEIF introduserte konseptet med registreringsagent for LEI i april 2017 for å sikre datakvaliteten i databasene og for å forenkle søknadsprosessen for selskap. NorgeLEI er en registreringsagent i Norge.

NorgeLEI er en registreringsagent i Norge.

Hvem kan utstede en LEI-kode?

LEI (Legal Entity Identifier) nummer er et unikt identifiseringsnummer for et selskap i et globalt økonomisk system basert på ISO standard 17442:2012. LEI -nummer utstedes en gang for hvert selskap og inneholder 20 symboler:

8 9 4 5 0 0 2 7 A K 4 L S O G X G Y 1 8
LOU-spesifikke sifre Spesifikke sifre for selskapet

De 4 første symbolene identifiserer LOU som har utstedt LEI.

  • 5. og 6. siffer er lik for alle selskap – 0.
  • De neste 12 symbolene består av bokstaver og nummer og disse symbolene er unike for hvert selskap.
  • De siste 2 er kontrollsymboler.

Det finnes ingen GLEIF-akkrediterte LOU-enheter i Norge. Derfor samarbeider NorgeLEI med forskjellige LOU basert på kvaliteten på deres tjenester og venteliste. Ved utgangen av 2017 fantes det LOU-enheter i de største EU-landene mens andre områder hovedsaklig brukte tjenestene til registreringsagenter for LEI.

De første LEI-numrene ble utstedt i desember 2012 og ved utgangen av 2018 forventer vi at dette tallet skal overstige 1 million over hele verden. Fra 3. januar 2018 er et LEI-nummer obligatorisk for alle selskap som er registrert i Norge som deltar i transaksjoner i finansmarkedene. Finn ut mer om LEI på nettsiden til paraplyorganisasjonen GLEIF.