Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Vilkår og betilngelser

Gyldig fra 04.03.2019

Introduksjon

NorgeLEI er et varemerke under Baltikums ledende registreringsagent BalticLEI. Baltic LEI OÜ er registrert i Estland ogjobber som LEI-registreringsagent i Baltikum og Skandinavia.

1. Prosedyre for søknad om LEI

1.1. Hvis en kunde hos Baltic LEI OÜ (BLEI)ønsker å bestille et LEI-nummer til hans/hennes selskap eller å fornye eksisterende LEI, må kunden fylle ut søknaden på nettsiden til NorgeLEI www.norgelei.no

1.2. Ved å sende inn søknaden er kunden forpliktet til å godta vilkårene og betingelsene i dette dokumentet og også BLEIs personvernserklæring.

1.3. Etter at søknaden er sendt inn, vil BLEI sende en e-post til kunden med søknadsdokumentet sammen med en fullmakt for signering.

1.4. Kunden må signere fullmakten med BankID eller for hånd og sende den tilbake på e-post til info@norgelei.no. Ved å signere en fullmakt, autoriserer kunden BLEI å bestille LEI og/eller fornye LEI til selskapet. Klienten bekrefter også at han/hun har tillatelse til å gi tredjeparts autorisering til BLEI for å bestille eller fornye LEI på vegne av selskapet.

1.5. Etter at BLEI har mottatt den signerte fullmakten, kan BLEI begynne prosessen med å behandle kundens søknad eller fornyelse av LEI.

1.6. Hvis det er noen avvik i kundens informasjon eller at noe informasjon mangler, kan BLEI ta kontakt med kundevie e-post eller telefon.

1.7. Etter at LEI et utstedt, vil BLEI sende LEI-nummeret og faktura til kundens e-post og kunden kan sjekke nummerets gyldighet fra GLEIFs nettside.

1.8. Hvis klienten har bestilt en flerårig kontrakt for sitt LEI (for eksempel 3-års LEI), vil LEI opprinnelig bli utstedt for 1 år og BLEI vil bli automatisk fornye dette LEI i ytterligere 2 år. Når den flerårige kontrakten utløper, vil BLEI informere den juridiske enheten via e-post.

1.9. Hvis kunden ønsker å kansellere bestillingen, må de sende en e-post til info@norgelei.no og opplyse om selskapsnavn og bestilingsnummer

1.10. Hvis kunden har sendt inn søknad om å få et LEI eller søkt om fornyelse av LEI og kunden har signert fullmakt, regnes beslutningen som endelig og kunden kan ikke trekke tilbake søknaden på eget initiativ. Kunden har rett til å trekke seg fra bestillingen etter kjøpet dersom han ikke allerede har sendt oss et fullmakt for søknad om LEI-koden. I tillegg, hvis klienten har bestilt en flerårig kontrakt for sitt LEI (for eksempel 5-års LEI og etter 3 år finner ut at de ikke lenger trenger et aktivt LEI-nummer eller ønsker å flytte sitt LEI-nummer til en annet tilbyder, er byttet mulig, men kontrakten vil automatisk bli kansellert og klienten har ikke rett på noe refusjon.

1.11. BLEI behåller sig rätten att avslå kundens LEI-ansökan. I detta fall kompensera BLEI 100% av de förbetalda pengarna.

2. Gebyrer og priser

2.1. Produkter og priser for opprinnelig LEI-søknad:
1-års LEI – LEI registrering med 1 års LEI gyldighet – 849 kr (849 kr / år)
3-års LEI – LEI registrering med 1 års LEI gyldighet + 2 års fornyelse – 1890 kr (630 kr / år)
5-års LEI – LEI registrering med 1 års LEI gyldighet + 4 års fornyelse – 2950 kr (590 kr / år)

2.2. Produkter og priser for LEI-fornyelsespakker:
1-års fornyelse – LEI fornyelse for 1 år – 675 kr (675 kr / år)
3-års fornyelse – LEI fornyelse for 1 år + 2 års automatisk fornyelse – 1710 kr (570 kr / år)
5-års fornyelse – LEI fornyelse for 1 år + 4 års automatisk fornyelse – 2700 kr (540 kr / år)

2.3. Hvis en kunde ønker å bestille flere enn 10 LEI-nummer, kan BLEI gi et personlig tilbud til kunden.

2.4. Det er ikke noe gebyr for administrering av LEI.

2.5. Kunde kan betale for LEI-kode med kredittkort, bankoverføring eller med Trustly.

2.6. Betaling aksepteres i NOK, SEK eller EURO.

3. Endelige betingelser

3.1. BLEI jobber som en LEI-registreringsagent i kundens navn og samarbeider med GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) akkreditert Local Operating Unit (LOU) selskap for å bestille eller fornye LEI for kunden. BLEI har ingen eksklusiv avtale med noe LOU og kan derfor bruke forskjellige LOU-selskap avhengig av deres betingelser og merkedssituasjon.

3.2. BLEI forbeholder seg retten til å gjøre endringer i gjeldende vilkår og betingelser når som helst. Gyldige dokument finnes på nettsiden til NorgeLEI www.norgelei.no.

3.3. BLEI kan ikke garantere for vellykket LOU-utstedelse til kundene, men lover å gjøre det de kan for å skape et godt resultat der kunden får sitt LEI.

3.4. Kunden er forpliktet til å bruke BLEIs tjenester i god vilje og det samme gjelder for BLEI. Relasjoner mellom kunden og BLEI er regulert av Estisk lov og alle misforståelser vil først forsøkes løst ved forhandlinger. I tilfelle ingen avtale oppnås, vil misforståelser avgjøres i Estisk rett.

3.5. Kunden har det fulle ansvaret for alle LEI-aktiviteter forbundet med selskapet han/hun representerer og BLEI er ikke ansvarlige for eventuelle tap/skader relatert til LEI.

Top