Vilkår og betilngelser - Norge LEI
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Vilkår og betilngelser

Gyldig fra 2022/03/18

1. INTRODUKSJON

Baltic LEI AS (“Baltic LEI”) er en LEI Registreringsagent i Nord- og Øst-Europa og opererer i Storbritannia under merkevaren Norge LEI.

Norge LEI opererer som en LEI Registreringsagent og samarbeider med Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) akkrediterte Local Operating Units (“LOUs”, “LEI-utsteder”).

Norge LEI er offisiell registreringsagent for EQS Group AG og LEI-koder vil bli registrert på EQS LEI-plattformen, bortsett fra jurisdiksjoner som ikke dekkes av EQS.

Norge LEI kan velge å samarbeide med en eller flere LEI-utstedere for å sikre at deres klienters behov for LEI-tjenester blir møtt, avhengig av de rådende betingelser i markedet. Norge LEI hjelper juridiske enheter med å få tilgang til nettverket av LEI-utstedende organisasjoner ansvarlig for å utstedelse av og LEI-relaterte tjenester.

Legal Entity Identifier (LEI) er en 20-sifret alfanumerisk kode basert på ISO 17442-standardenutviklet av den Internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO). Den knyttes til nøkkelinformasjon som muliggjør tydelig identifikasjon av juridiske enheter som deltar I finansielle transaksjoner gjennom en unik numerisk kode. LEI data er offentlig tilgjengelig og fungerer som en unik nøkkel til standardisert informasjon om juridiske enheter globalt. Dataene blir registrert og regelmessig verifisert i henhold til protokoll og prosedyrer etablert av LEI Regulatory Oversight Committee.

Enhver Søker, som er en juridisk enhet som har søkt via nettsiden, har et direkte forhold til Norge LEI og vil motta en LEI utstedt og administrert av LOU, under disse Vilkår og betingelser.

Kontrakt

Ved å trykke på “Jeg godtar Vilkår og betingelser” sier brukeren seg enig om å inngå en juridisk bindende kontrakt (“Kontrakt”, “Vilkår og betingelser”) med Norge LEI på vegne av en juridisk enhet (“Søkeren”). Disse Vilkår og betingelser gjelder for LEI-registrering, fornyelse, overføring og oppdateringer definert av og satt ut av GLEIF.

Norge LEI begynner prosesseringen av søknaden så snart søkeren har fullført betaling I henhold til abonnementet valgt av søkeren. For å sende inn LEI-søknaden, må søkeren fremlegge autorisering til Norge LEI ved å sende et bekreftelsesbrev som beskrevet i seksjon 3 i Vilkår og betingelser. I tilfelle søkeren har betalt, men ikke skaffet er bekreftelsesbrev, vil Norge LEI sender søkeren en påminnelse. Hvis søkeren ikke fremlegger et bekreftelsesbrev til Norge LEI innen 30 dager etter første påminnelse, kan Norge LEI se seg nødt til å kansellere søkerens bestilling.

Søkeren forstår og godtar at Norge LEI administrerer alle LEI-relaterte forespørsler I henhold til krav, anbefalinger, retningslinjer og manualer utstedt av GLEIF. Søkeren har ikke rett til å kreve at Norge LEI skal gjøre noes om ikke er i samsvar med GLEIFs krav, anbefalinger, retningslinjer og/eller manualer.

Unntak fra forbrukerloven gjelder ikke for Norge LEIs tjenester. Derfor vil lovpålagt rett til å trekke seg fra bestillingen og motta refusjon ikke gjelde.

Bruk av Norge LEIs tjenester er også underlagt søkerens godkjennelse av Norge LEIs informasjonskapsler og personvernerklæring, som angir hvordan Norge LEI samler, bruker, deler og lagrer personlig informasjon.

2. FORPLIKTELSER

LEI anvendbarhet

Søkeren må legge frem korrekt referanseinformasjon (det vil si, offentlig tilgjengelig informasjon om juridiske enheter som kan identifiseres med en LEI) i sin søknad om en LEI hos Norge LEI. Denne referanseinformasjonen inkluderer:

Visittkortinformasjon inkluderer for eksempel, den juridiske enhetens offisielle navn og adresse. I det globale LEI-systemet kalles denne informasjonen ‘Level 1’ data.

Informasjon om forhold tillater identifiseringen av direkte og ultimate moderselskap til en juridisk enhet, hvis dette gjelder. Denne informasjonen kalles ‘Level 2’ data.

Norge LEI verifiserer referanseinformasjonen hos lokale offentlige registre (se hele listen med Registration Authorities) og utsteder en LEI i samsvar med LEI standarden.

Søkeren er ansvarlig for kvaliteten på referanseinformasjonen. Ved å sende inn denne informasjonen, garanterer søkeren dens nøyaktighet og at den kan brukes innen omfanget av LEI-registreringsprosessen.

Norge LEI vil kontakte søkeren i tilfelle søknadene ikke er tilstrekkelig utfylt eller om det er behov for ytterligere informasjon for å bekrefte gyldigheten til den juridiske enhetens referanseinformasjon dersom offentlig tilgjengelige kilder ikke er tilstrekkelig. Uansett ligger ansvaret for å oppgi korrekt informasjon alltid ligge hos søkeren.

Søkeren skal forsikre seg om at LEI-søknaden er unik og må også være klar over av hver juridisk enhet kun kan ha en LEI. Skulle Due Diligence-prosessen avdekke at en annen LEI har blitt registrert (eller er ventende), vil søkerens forespørsel bli avslått og innbetalingene gjort i forbindelse med den opprinnelige LEI-søknaden bli refundert.

Søkerens referanseinformasjon vil bli validert ved hjelp av offentlig tilgjengelige kilder. I de fleste tilfeller, vil Due Diligence-prosessen til en innlemmet enhet bli utført via offentlige registre (f. eks lokale foretaksregistre eller tilsvarende). Hvis Norge LEI ikke er i stand til å identifisere den juridiske enheten ved hjelp av offentlige registre, kan Norge LEI be om ytterligere informasjon fra søkeren. Hvis søkeren ikke fremskaffer dokumentene, kan Norge LEI nekte å registrere LEIen. I så tilfelle vil betalinger fra søkeren ikke refunderes. Hvis søkeren fremskaffer dokumenter, men Norge LEI fortsatt ikke er i stand til å registrere LEIen, vil innbetalinger fra søkeren refunderes av Norge LEI.

Norge LEI forbeholder seg retten til å kansellere LEI-registreringen hvis søkeren oppgir uriktig informasjon, ikke oppdaterer gjeldende informasjon eller ikke utfører korreksjoner forespurt av Norge LEI.

Priser og fakturering

Prisen for registrering av LEI eller årlig fornyelse av LEI (“Abonnement”) er tilgjengelig på nettsiden til Norge LEI og må betales umiddelbart etter innsendelse av søknaden.

Betalinger i følgende valutaer vil bli akseptert: GBP, SEK, NOK eller EUR. For å unngå forvirring, full betaling er definer som nettobeløpet som overføres til Norge LEI etter skatt, gebyrer, provisjon og serviceavgifter. Gebyr til GLEIF er inkludert i abonnementsavgiften.

Norge LEI vil legge til mva der det er passende, i henhold til mva-regler for tjenester. Norge LEI vil bruke mva-nummeret og betalingsinformasjon representanten til søkeren har oppgitt i søknadsprosessen. Norge LEI forbeholder seg retten til å rette opp informasjon relater til mva hvis det foreligger klare indikasjoner på at denne informasjonen ikke er korrekt.

Søkeren skal betale gebyret i henhold til prislisten selv om LEI-søknaden ikke er fullført på en korrekt måte, eller inneholder ugyldig informasjon. Norge LEIs tjenester er satt opp slik at informasjon kan sendes til LOU så raskt som mulig, derfor er det ikke mulig å trekke seg fra tjenesten eller kreve refusjon for ubrukte tjenester.

I tilfelle Norge LEI ikke har mottatt betaling i henhold til prislisten, forbeholder Norge LEI seg retten til å ikke fortsette arbeidet med LEI-søknaden.

Alle dokumenter og kvitteringer vil bli sendt fra Norge LEI som i et PDF-dokument til e-postadressen oppgitt i søknadsskjemaet.

3. BEKREFTELSESBREV

Etter å ha søkt om registrering, fornyelse eller overføring, vil Norge LEI sende søkerens representant en e-post med en fullmakt (“Bekreftelsesbrev”). Norge LEI har ikke noe krav om å verifisere e-postadressen oppgitt av representanten.

Søkerens representant må signere fullmakten med en e-signatur eller for hand (print og scan) og sende tilbake til Norge LEI via e-post. Med en gang søkeren har sendt inn fullmakten, har Norge LEI en juridisk bindende autorisering til å handle på vegne av søkeren for de formål som er avklart i fullmakten. Norge LEI har rett til å registrere, fornye, overføre og oppdatere LEI på vegne av søkeren.

Fullmakten gitt av bekreftelsesbrevet er gyldig så lenge søkeren har et gyldig abonnement på Norge LEIs tjenester. Søkeren har også rett til å trekke tilbake fullmakten når de matte ønske det ved å sende et skriftlig varsel til Norge LEI. Vennligst merk at konsekvensen av å trekke tilbake fullmakten til BaNorgeltic LEI er at Norge LEI ikke lenger vil kunne fornye søkerens LEI for en ny periode eller sende varsler i forbindelse med fornyelse eller andre utfordringer relatert til administrasjon av LEI i henhold til GLEIF-systemet.  Norge LEI har som en autorisert person begrenset rett til å representere søkeren; Norge LEI er autorisert til å representere søkeren i forbindelse med søknad om, fornyelse, overføring og oppdatering av LEI i henhold til standarder or krav satt frem av GLEIF.

4. TJENESTER

LEI Registrering

For å bestille en LEI eller fornye en eksisterende LEI må søkeren fylle ut et søknadsskjema på Norge LEI sin nettside. Norge LEI har ingen forpliktelse om å verifisere informasjonen samlet fra registre eller oppgitt av søkerens representant.

Søknaden kan sendes inn av en autorisert representant for en registrert juridisk enhet. Representanten garanterer at han/hun har mottatt fullmakt til å sende inn LEI-søknaden. Norge LEI har rett til å be om ytterligere dokumentasjon for å kunne identifisere representanten eller verifisere fullmakten. Norge LEI forbeholder seg retten til å avslå en søknad dersom representanten for søkeren ikke fremskaffer informasjonen Norge LEI ber om.

Søkerens representant må under innsending av søknad oppgi at han/hun er en autorisert representant for den registrerte enheten, enten som en ansatt eller representant for søkeren, eller en som opptrer på vegne av enheten. Representanter som utfører registrering på vegne av en tredjeparts enhet bør har en gyldig fullmakt. Norge LEI kan be om ytterligere informasjon dersom det anses som nødvendig som kan bekrefte representantens rett til å opptre på vegne av enheten. Norge LEI forbeholder seg retten til å be om ytterligere informasjon fra søkeren, for eksempel fremskaffe dokumentasjon som bekrefter at enhver tredjepart som utfører registrering på vegne av en enhet har mottatt fullmakt for å gjøre dette.

Etter at Norge LEI har mottatt bekreftelsesbrevet og betaling, vil Norge LEI begynne å behandle søknaden. Hvis det er uoverensstemmelser i informasjonen oppgitt av søkeren, eller hvis det mangler informasjon, kan Norge LEI kontakte søkerens representant via e-post eller telefon.

Norge LEI krever ikke forhåndsbetaling i de fleste land der Norge LEI opererer; men, under omstendigheter der forhåndsbetaling er tilgjengelig, har ikke Norge LEI noen forpliktelse om å overføre noe informasjon til LOU hvis søkeren ikke har foretatt en innbetaling.

Etter at en LEI har blitt utstedt, vil Norge LEI sende en bekreftelse på e-post. Statusen på en LEI kan sjekkes på nettsiden til den globale GLEIF. Alle LEI publiseres på den Globale LEI Indeksen. Interesserte parter kan få tilgang og søke blant alle LEI i verden ved hjelp av det nettbaserte LEI søkeverktøyet utviklet av GLEIF.

LEI-fornyelse

En LEI blir utstedt til søkeren en gang. Registering av LEI må deretter bli oppdatert og fornyet årlig for å sikre den gjeldende gyldighet. Formålet med fornyelsen er å sikre at informasjonen om enheten I GLEIF-databasen alltid er oppdatert.

I GLEIF-databasen er det mulig å forlenge en LEIs gyldighet opp til 12 måneder om gangen. Det er viktig å huske på at dersom en søknad om fornyelse av LEI sendes inn mer enn to måneder før utløpsdatoen, vil ikke fornyelsen gjelde fra utløpsdatoen, emn heller 12 måneder fra søknadsdatoen.

Norge LEI vil ta kontakt med representanten for enheten før perioden på 12 måneder har utløpt med en påminnelse om at det er på tide å fornye LEI. Likevel ligger ansvaret om å fornye LEI hos enhetens representant.

Norge LEI tilbyr forskjellige abonnement for å fornye enhetens LEI. Vilkår og betingelser for abonnementene er tilgjengelig på nettsiden til Norge LEI.

Hvis enhetens representant bestiller et flerårig abonnement, vil LEI utstedes for ett år og Norge LEI vil sørge for automatisk fornyelse av LEI de påfølgende år. Når det flerårige abonnementet er i ferd med å gå ut, vil Norge LEI informere enhetens representant om dette via e-posten oppgitt i søknadsskjemaet.

Hvis representanten har bestilt en flerårig fornyelse av LEI og senere oppdager at de ikke lenger har behov for en aktiv LEI, kan det flerårige abonnementet avsluttes, men det foreligger ikke noen rett på refusjon.

Les mer om fornyelsesprosessen på bloggen vår.

Overføring av en LEI

Enhetens representant kan overføre sitt LEI fra en annen tjenesteyters administrasjon til Norge LEIs administrasjon. Dette endrer ikke statusen til LEI, siden informasjonen fortsatt er i GLEIF-databasen. Utfallet av en overføring er at referanseinformasjonen vil bli modifisert og oppdatert av Norge LEI. Når man overfører en LEI til Norge LEIs administrasjon, endres ikke LEI-koden.

For å kunne overføre en LEI, krever Norge LEI en autorisasjon (gitt i en fullmakt) om å administrere LEI og betaling for abonnementet. I fremtiden, vil enhetens informasjon bli oppdatert i GLEIF-databasen via Norge LEI sine tjenester. Fullmakten kan trekkes tilbake når som helst.

Det tar opptil 7 dager å overføre LEI. For raskere behandling, kan overføringen av LEI til Norge LEI bekreftes av enhetens representant så snart som mulig.

Les med om overføring av LEI på bloggen vår.

Oppdatere LEI-informasjon

Representanten skal informere Norge LEI om eventuelle endringer for en registrert enhet som igjen nødvendiggjør en endring i en LEIs referanseinformasjon. Dette kan også inkludere handlinger på konsernnivå; for eksempel sammenslåing, oppløsing, oppkjøp eller andre endringer (som endring av juridisk adresse, hovedkvarterets adresse og opplysninger om direkte eller ultimate eierforhold ved søknad om LEI). Dette bør utføres på en kontinuerlig basis og i forbindelse med den årlige kontroll og re-validering av referanseinformasjonen til LEI.

Norge LEI sin database er samkjørt med offentlige registre, GLEIF-databasen, og databasene og systemer som brukes av akkrediterte LOU-er. Under fornyelsesprosessen, sjekker Norge LEI automatisk etter forskjeller mellom de offentlige registrene og GLIEF-databasen, og hvis informasjonen har blitt endret, varsler Norge LEI enhetens representant og oppdaterer informasjonen i GLEIF-databasen. Hvis Norge LEI har varslet søkeren om behov for oppdatering av informasjon og søkeren ikke har gjort dette innen 2 uker, forbeholder Norge LEI seg retten til å fornye søkerens LEI uten forhåndsgodkjenning fra søkeren. Der LEI er administrert av Norge LEI, vil alle oppdateringer av informasjon utføres uten ekstra kost.

Søkeren er forpliktet til å informere Norge Lei om endringer i informasjon angående den juridiske enheten. Innholdet i LEI-informasjonen refereres til som enhetens referanseinformasjon. Enheten er ansvarlig for å gjøre Norge LEI oppmerksomme på oppdateringer av informasjon angående den juridiske enheten. Enheten kan utfordre en LEI og/eller den juridiske enhetens referanseinformasjon ved å bruke en sentralisert nettbasert tjeneste, som er en del av GLEIFs administrative datasikkerhetsprogram. En slik utfordring vil igangsette en gjennomgang av informasjonen fra Norge LEI for å bestemme gyldigheten av den oppdaterte informasjonen som sendes inn. Verifisering og oppdateringer av LEI og/eller den juridiske enhetens referanseinformasjon etter en slik gjennomgang utføres uten ekstra kostnader for kunden av Norge LEI.

5. ANSVARSBEGRENSNING

Norge LEI vil gjøre alt som de kan for å skaffe en LEI til søkeren; likevel, Norge LEI fraskriver seg uttrykkelig alle garantier, enten de er underforstått eller lovpålagte, angående Norge LEI sine tjenester inkludert, uten begrensning, enhver garanti om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel, sikkerhet, nøyaktighet og ikke-krenkelse. Norge LEI kan ikke garantere at LEI vil møte søkerens krav; eller at informasjonen skaffet eller gitt gjennom Norge LEI eller dens plattform er helt nøyaktig, pålitelig eller korrekt.

Søkeren forstår og godtar at Norge LEI ikke vil være ansvarlig overfor søkeren aller andre tredjeparter for tap av fortjeneste, bruk, goodwill, eller informasjon eller for tilfeldig, indirekte, spesielle, følgeskader eller skader, uansett årsak, som er et resultat av bruk av eller manglende evne til å bruke LEI-tjenestene.

Norge LEI er ikke ansvarlig for feil eller forsinkelser som er forårsaket av hendelser som er utenfor Norge LEIs kontroll. Norge LEIs maksimale ansvar er begrenset til en sum som tilsvarer ett års abonnementsavgift betalt av søkeren.

Norge LEI er ikke ansvarlig for endringer i søkerens LEI status som følger handlinger av GLEIFs dataetterprøving. GLEIFs dataetterprøving tilbyr alle brukere av LEI-data muligheten til å underbygge tvilstilfeller som omhandler referanseintegriteten mellom LEI-registre, eller nøyaktigheten og fullstendigheten til den relaterte referanseinformasjonen. Søkeren anerkjenner at hans status kan bli utfordret av alle brukere av LEI-data.

6. TERMINERING AV KONTRAKTEN

Det kontraktuelle forholdet mellom Norge LEI og søkeren er gyldig for perioden avtalt i abonnementet valgt av søkeren. I tilfelle søkeren trekker tilbake fullmakten gitt til Norge LEI for fornyelse av LEI og oppdatering av tjenester, vil kontrakten mellom Norge LEI og søkeren anses som terminert.

Norge LEI kan terminere denne kontrakten når som helst med varsel til søkeren. Terminering av kontrakten av Norge LEI påvirker ikke statusen til søkerens LEI(er).

7. ENDELIG FORHOLD

Søkeren godtar at all offentlig tilgjengelig referanseinformasjon samlet inn og mottatt av Norge LEI som en del av registreringen og due diligence-prosessen vil umiddelbart bli publisert og søkbart på GLEIFs databaser.

Et dokument som skisserer de gjeldende Vilkår og betingelser kan alltid finnes på Norge LEI sin nettside. Disse Vilkår og betingelser kan oppdateres når som helst. Alle betydelige endringer vil bli kommunisert til søkeren.

Søkeren forplikter seg til å bruke Norge LEIs tjenester i god tro, og Norge LEI skal opptre tilsvarende. Avklaring av disputter mellom søkeren og Norge LEI skal først prøves løst i forhandlinger.

Forholdet mellom søkeren og Norge LEI er regulert av Estisk lov. I tilfeller der man ikke oppnår enighet, vil uoverensstemmelser bli før for Harju County Court.