Selskapssøk - Norge LEI
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Selskapssøk

Selskapets navn
LEI-kode
Org. nummer
Søkeresultater:
0 selskaper funnet