Regulatorisk bruk av Legal Entity Identifiers (LEI ROC) -
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Regulatorisk bruk av Legal Entity Identifiers. LEI Regulatory Oversight Committee (LEI ROC)

Norge LEI - LEI-registrering

Regulatorisk bruk av Legal Entity Identifiers. LEI Regulatory Oversight Committee (LEI ROC)


Man ble gjort oppmerksom på de mulige regulatoriske fordelene forbundet med et globalt rammeverk for finansielle transaksjoner så tidlig som 20 år før finanskrisen i 2008. Før implementeringen av de Globale LEI-systemet hadde hvert land ansvar for å innføre sitt eget rammeverk for sporing av finansielle transaksjoner. Ad hoc systemet man hadde hatt før (eller mangelen på system) betydde at internasjonale transaksjoner var omtrent umulig å spore. Dette betydde igjen at beslutningstakere og private investorer ikke hadde mulighet til å på en tilstrekkelig måte vurdere risiko og eksponering.

Disse manglene ble tatt hand om ved introduksjonen av LEI sent i 2012. LEI Regulatory Oversight Committee (LEI ROC) ble etablert kort deretter, i januar 2013.

Kort fortalt er målene til LEI ROC:

  1. Å sikre adgang til offentlig tilgjengelige data;
  2. Å tilrettelegge tilgang for enheter som ønsker å få LEI;
  3. Å sikre at det ikke foregår utnyttelse som er imot offentlighetens interesse i det globale LEI-rammeverket; og
  4. Å sikre at det globale LEI-systemet møter kravene fra offentlige så vel som private aktører.

Oppsummert kan man si at LEI ROC er et organ som overvåker LEI-systemet og som skaper og opprettholder dets strenge standarder og generelle retningslinjer.

LEI ROC har jobbet utrettelig siden det ble opprettet for å forbedre gjennomsiktighet, stabilitet og effektivitet i det globale finansmarkedet. I 2014 annonserte det at det ville forsøke å skape en liste som illustrerte forholdene mellom forskjellige enheter som har LEI i et forsøk på å øke gjennomsiktigheten ytterligere. 1 May 2017, begynte LEI ROC å samle data med tanke på direkte og ultimate morselskap for juridiske enheter som søker om LEI-nummer og har gjort disse dataene tilgjengelig via GLEIF-nettsiden på: https://www.gleif.org/en/lei-data/gleif-concatenated-file/download-the-concatenated-file.

Fra et globalt beslutningsperspektiv vil etableringen av det globale LEI-systemet hjelpe myndigheter, private rådgivere og finansinstitusjoner til å mer nøyaktig kunne anslå nivå av risiko og eksponering i det globale markedet. Ettersom antall enheter som bruker LEI øker, vil datamengden øke, men også kvaliteten på dataene.

Behovet for gjennomsiktighet og nøyaktighet er grunnen til at hver enkelt enhet kun kan inneha en LEI.