Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Personvernserklæring

Gyldig fra 30.11.2017

Introduksjon

NorgeLEI er et varemerke under Baltikums ledende registreringsagent BalticLEI. Baltic LEI OÜ (14357869) er registrert i Estland ogjobber som LEI-registreringsagent i Baltikum og Skandinavia.

Baltic LEI OÜ (heretter BLEI) behandler og bruker kundedata basert på policyen beskrevet i dette dokumentet. Hvis kunden godtar denne policyen, vil han/hun bekrefte dette før innsending av søknaden om LEI. Ved å bekrefte dette gir kunden BLEI tillatelse til å bruke disse dataene for behandling og aktiviteter forbundet med LEI-nummer.

1. Innsamling av kundens data

1.1. Innsamling av kundedata skjer på nettsiden til NorgeLEI www.norgelei.no når kunden fyller ut søknaden for bestilling av LEI til hans/hennes selskap eller søker om fornyelse av LEI. Etter å ha mottatt søknaden, kan BLEI b om utfyllende informasjon om kunden fra Brønnøysundregisteret.

1.2. BLEI samler kun in kundedata som er behøvd i forbindelse med LEI-søknaden, fornyelse av LEI eller annen aktivitet i forbindelse med KEI-nummer.

1.3. Data som samles inn fra kunden er selskapets navn, organisasjonsnummer, juridiske adresse, adresse til hovedkvarteret (dersom det er en annen adresse enn den juridiske), informasjon om morselskapet (hvis selskapet har et morselskap som det deler regnskap med), navn og etternavn på selskapets representant, e-post og telefonnummer.

2. Prosessering og deling av kundedata

2.1. BLEI behandler kundedata i et moderne programvare. Målet med bahandlingen av dataene er å fremstille kundens data i et fomat som aksepteres av det GLEIF-autoriserte LOU-selskap for utstedelse av LEI.

2.2. BLEI videresender kundedata kun til GLEIF-autoriserte LOU-selskap som bruker kundens data for å lage og utstede LEI-nummer. Basert på GLEIF akkreditering, er LOU forpliktet til å ta vare på og beskytte kundens data i henhold til loven.

2.3 BLEA er en kontroller av personopplysninger og overfører personopplysningene som er nødvendige for utførelse av betalinger til Maksekeskus AS.

3. Databeskyttelse og lagring av kundedata

3.1. BLEI deler ikke kundens data med tredjeparter, med mindre dette kreves i forbindelse med fullføring av LEI-relaterte aktiviteter.

3.2. Kundedata lagres i BLEIs virtuelle server med det formål å kunne frembringe informasjon om LEI-fornyelse innen rimelig tid.

4. Oppdatering av kundedata og ansvar

4.1. Kunden er selv ansvarlig for informasjonen som er gitt på vegne av selskapet (til og fra BLEI) og dersom det er behov for oppdatering, er det kundens ansvar å informere BLEI om disse endringene.

4.2. BLEI er ikke ansvarlige for eventuelle tap/skade forårsaket an ukorrekt informasjon fra kunden.

Top