Personvernserklæring - Norge LEI
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Personvernserklæring

Gyldig fra 30.11.2017

Introduksjon

Baltic LEI AS (“Norge LEI”) er en LEI Registreringsagent i Nord og Øst-Europa og opptrer Storbritannia under merkevaren Norge LEI.

Norge LEI prosesserer og bruker personlig informasjon som beskrevet i dette dokumentet.

Norge LEI opptrer som en LEI registreringsagent og samarbeider med Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) – akkrediterte Local Operating Units. Norge LEI samler inn informasjonen til juridiske enheter. Datainnsamlingen finner sted på nettsiden når en representant for en juridisk enhet søker om å fåen ny, eller fornye sin Legal Entity Identifier (LEI). Etter å ha mottatt søknaden, kan Norge LEI be om ytterligere informasjon på e-post eller telefon, hvis det er nødvendig. Norge LEI samler kun inn informasjon som trengs for å søke om, fornye, eller oppdatere en LEI.

Norge LEI behandler informasjon slik som; den juridiske enhetens navn, organisasjonsnummer, juridiske adresse, hovedkvarterets adresse, moderselskap, navn og etternavn på selskapets representant, e-postadresse, autorisasjonsdokumenter (fullmakt), telefonnummer og betalingsinformasjon. Norge LEI forventer at denne type informasjon kun er knyttet til den juridiske enheten og er derfor ikke ansett som personlige data under definisjonen av personvernloven. Skulle informasjonen om individer (representanter for den juridiske enheten) likevel falle inn under definisjonen av personlige data, beskriver vi her hvordan disse blir behandlet.

Hvilken personlig informasjon vi samler

Norge LEI samler inn personlig informasjon om individer som fungerer som representanter for juridiske enheter. Navn og hans/hennes kontaktinformasjon (e-post/ telefonnummer) vil bli lagret i Norge LEI sine databaser. Informasjonen blir samlet inn når representanten for den juridiske enheten søker via nettsiden til Norge LEI.

Formål som personopplysninger behandles for

Norge LEI samler personlig informasjon om personer som representerer juridiske enheter ved søknad om, fornyelse av og oppdatering av LEI-koder for juridiske enheter.

Lovlig grunnlag

Det lovlige grunnlaget for behandling av personlig informasjon er for ferdigstillelse av kontrakten.

Direkte markedsføring

Norge LEI sender ikke e-poster for markedsføringsformål. E-poster sendes kun som påminnelser og opprettholde kommunikasjon med kundene.

Mottakere

Personlig informasjon angående personer som representerer juridiske enheter vil ikke bli publisert slik at de er offentlig tilgjengelige.

Registrertes rettigheter

Rett til tilgang. Personer kan få tilgang til, eller motta informasjon angående hans/hennes personlige informasjon.

Rett til dataportablitet. Personer har rett til å motta hans/hennes personlige informasjon på en strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format slik at de uavhengig kan videresende disse til en tredjepart.

Rett til sletting. Personer har rett til å be om at personlig informasjon skal slettes hvis denne informasjonen ikke lenger er nødvendig for relaterte formål.

For å utøve en av de overnevnte rettighetene, vennligst ta kontakt med British LEI.

Datalagring og oppbevaringsperiode

Norge LEI lagrer data og dokumenter i samsvar med GLEIF-retningslinjer. I tilfelle det skulle oppstå en disputt, vil den personlige informasjonen oppbevares inntil en enighet har blitt nådd eller datoen for kravet går ut. Den personlige informasjonen lagres på sikre servere i EU.

Endringer

Norge LEI kan oppdatere denne Personvernerklæringen når som helst hvis det anses som nødvendig for å reflektere endringer i databehandlingsprosedyrer, personverlover, eller annet.

Bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din av nettsider du besøker. Bruken av disse er utstrakt for å få nettsider til å fungere, eller fungere mer effektivt, i tillegg til å gi eierne av nettsiden informasjon.

De fleste nettlesere tillater en viss kontroll med de fleste informasjonskapsler via nettleserens innstillinger. For å mer om informasjonskapsler, blant annet for å finne ut hvilke informasjonskapsler du har på din maskin, besøk www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.