Nyeheter og pressemeldinger - Norge LEI
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Nyeheter

Hvorfor bør jeg bruke en offisiell registreringsagent når jeg søker om en LEI-kode?

Hvis du har tenkt å søke om, eller fornye en LEI-kode, vil du finne en rekke nettsider som tilbyr raske og sikre registreringstjenester for LEI. De fleste av disse nettsidene samler data ved hjelp av skjemaer på nett. Offisielle registreringsagenter og Local Operating Units (LOU) bruker denne informasjonen til å registrere eller fornye din LEI-kode. […]

LEI-registrering i andre land

LEI-registreringsprosessen varierer fra land til land siden ikke alle land har en lokal LEI-utsteder (LOU – Local Operating Unit) og de fleste LOU kan kun utstede LEI til spesifikke regioner. Derfor har GLEIF innført Registreringsagenter (RA), der de fleste RA er direkte forbundet tile n eller flere LEI-utstedende organisasjoner som kan operere i mange land […]

Globalt LEI-system

Hva er LEI og hvorfor trenger man det? LEI-kode eller LEI-nummer er et globalt unikt identifikasjonsnummer for et selskap som utstedes av en autorisert Local Operating Unit (LOU). Finansielle institusjoner og myndigheter bruker LEI-nummer for å identifisere deltakere i finansmarkedene. I følge MiFID II-direktivet er en LEI-kode obligatorisk fra 3. januar 2018 for alle juridiske […]

Maskinlesbar LEI baner vei for tillit i transaksjoner mellm selskap

Den Globale LEI Foundation (GLEIF) har gitt oss et innblikk i hva fremtiden vil bringe. Organisasjonens alfanumeriske LEI-kode ble lagt til deres årsrapport i 2018. Det er den første offisielle finansrapporten som har verifiserte LEI referansedata publisert i en elektronisk versjon av dokumentet. Rapporten ble også publisert med signaturene til GLEIFs ledelse. Disse signaturene kan […]

Innførselen av LEI og dets rolle for økonomisk vekst

Et tiår senere, kan man fortsatt merke etterdønningene etter finanskrisen i 2008. Det har blitt lettere å forestille seg at den globale økonomien har returnert til en normal situasjon – EU har opplevd økonomisk vekst i syv år på rad; børsene i USA satte rekord i 2018 etter den lengste perioden med vekst i deres […]

Hva er MiFID II og EMIR og spiller de noen rolle?

MiFID er Markets in Financial Instruments Directive og har vært aktiv innen EU siden sent i 2007. MiFID legger grunnlag for: Krav for opptreden for bedrifter og investeringsselskap; Godkjenningskrav for regulerte markeder; Lovmessig pålagt rapportering for å unngå markedsmisbruk; Gjennomsiktighet for handel med aksjer; og Regler for tilgang til finansielle handelsverktøy. Siden det har det blitt oppdatert […]

Hvordan rapporterer du forholdet mellom mor og datterselskap?

Siden 1. mai 2017 har enheter vært forpliktet til å opplyse om direkte morselskapsforhold når de søker om en LEI (en Legal Entity Identifier) eller når de fornyer deres eksisterende LEI-kode. Enhver enhet som søker om, eller fornyer en LEI er forpliktet til å oppgi informasjon om deres morselskap til Local Operating Unit (LOU) – eller […]

Regulatorisk bruk av Legal Entity Identifiers. LEI Regulatory Oversight Committee (LEI ROC)

Man ble gjort oppmerksom på de mulige regulatoriske fordelene forbundet med et globalt rammeverk for finansielle transaksjoner så tidlig som 20 år før finanskrisen i 2008. Før implementeringen av de Globale LEI-systemet hadde hvert land ansvar for å innføre sitt eget rammeverk for sporing av finansielle transaksjoner. Ad hoc systemet man hadde hatt før (eller mangelen […]

Hvordan spå fremtiden til bruk av LEI

LEI (Legal Entity Identifier) blir brukt av stadig flere selskap i sadig flere land over hele verden. Til na har det blitt registrert og utstedt nesten 1,5 millioner LEI-nummer til enheter i over 200 land. Samtidig er det sånn at de 5 landene med høyest andel av LEI-bruk utgjør nesten 40% av det totale antallet […]

Businessfordelene ved bruk av LEI

LEI brukes i stadig flere jurisdiksjoner over hele verden. Den unike 20-sifrede koden er nå påkrevd for mange selskap som opererer i Europa, Nord-Amerika, Australia og Asia. Selv om det kan være obligatorisk å søke om LEI for selskapet ditt, bringer den utstrakte bruken av LEI med seg en hel rekke fordeler for finansverden. Fremmer […]