Businessfordelene ved bruk av LEI - Norge LEI
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Businessfordelene ved bruk av LEI

Norge LEI - Businessfordelene

Businessfordelene ved bruk av LEI


LEI brukes i stadig flere jurisdiksjoner over hele verden. Den unike 20-sifrede koden er nå påkrevd for mange selskap som opererer i Europa, Nord-Amerika, Australia og Asia. Selv om det kan være obligatorisk å søke om LEI for selskapet ditt, bringer den utstrakte bruken av LEI med seg en hel rekke fordeler for finansverden.

Fremmer effektivitet

Global LEI Foundation (GLEIF)-rapporten A New Future for Legal Entity Identification omtaler hvilke utfordringer banker står ovenfor når de tar inn nye selskap. Mer enn halvparten av de ansatte i banker som bidro med data til rapporten uttalte at det var utfordrende og tidkrevende å finne pålitelig og verifiserbar informasjon om deres potensielle klienter.  Hvis du tenker på at mange store selskaper har 1000 eller flere fulltidsansatte som jobber med inntak av nye klienter samt å holde informasjonen om disse oppdatert, er det enkelt å se hvor betydelig mengde ressurser som går med på dette. Den globale LEI-databasen kan bidra til å betydelig redusere det administrative arbeidet i forbindelse med verifisering av klienter.

Forbedret kundeopplevelse

GLEIFs whitepaper for inntaksprosesser anslår at 2 av 5 senior salgspersonell er bekymret for å miste potensielle kunder i løpet av inntaksprosessen fordi den er så kompleks og tar så lang tid, i tillegg til informasjonen de er nødt til å dele. LEI bidrar til å redusere den administrative byrden for klienten, slik at du på en rask og smidig måte kan ta dem inn som kunde og tilby dem dine tjenester.

Redusert risiko og en mer ingformert beslutningsprosess

En utstrakt bruk av LEI resulterer i en betydelig reduksjon av risiko relatert til finansielle transaksjoner i det globale markedet. LEI er den globale standarden for identifikasjon. Bruk av informasjon assosiert med et selskaps LEI betyr at du vet hvem du handler med og hvem deres eiere er. Tilgang til denne informasjonenlar deg lettere foreta en risikovurdering og fatte informerte beslutninger.

Lavere kostnader

LEI kan redusere inntakskostnader med 10%, som igjen kan føre til en reduksjon på operasjonelle kostnader i finansmarkedene på 3,5% for den globale bankindustrien alene. I penger, er denne summer i størrelsesorden 150 milioner $. Likevel representerer denne summen bare en del av de potensielle innsparingene. Redusert tid brukt på verifisering og oppdatering av data av dine ansatte vil føre til ytterligere innsparinger, for ikke å snakke om reduksjonen i kostnader assosiert med innsamling av pålitelig informasjon. Tilgang til LEI-databasen med alle selskapers oppdaterte informasjon er (og vil forbli) gratis.

Vær løsningen

Den finansielle serviceindustrien er i endring. Ved å søke om en LEI, forplikter du deg til å øke åpenheten i det globale finansmarkedet og du bidrar til å skape en bedre fremtid for alle deltakere i markedet.