mars 2022 - Norge LEI
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Nyeheter – mars 2022

Overføring av en LEI-kode til Norge LEI

Selskaper søker om en LEI gjennom en tjenesteyter, som Norge LEI. Dette må de gjøre fordi selskapene ikke kan søke om, eller oppdatere informasjon i LEI-databasen, som administreres av the Global Legal Entity Identifier Foundation – GLEIF. I stedet blir en tjenesteyter (LOU – Local Operating Unit) knyttet til hver enkel LEI-kode og har tillatelse … Continued