september 2021 - Norge LEI
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Nyeheter – september 2021

Så viktig er tillit til identitet i den digitale tidsalderen

Etter hvert som digitale løsninger blir stadig mer altomfattende, blir det tilsvarende viktig å implementere mekanismer som etablerer tillit til identiteten i den digitale tidsalderen også. Å holde seg trygg på nett er en side av saken, å holde seg trygg når vi utfører transaksjoner med ansiktsløse kunder er en annen. Kompleksiteten øker når vi […]