august 2021 - Norge LEI
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Nyeheter – august 2021

LEI-registrering i andre land

LEI-registreringsprosessen varierer fra land til land siden ikke alle land har en lokal LEI-utsteder (LOU – Local Operating Unit) og de fleste LOU kan kun utstede LEI til spesifikke regioner. Derfor har GLEIF innført Registreringsagenter (RA), der de fleste RA er direkte forbundet tile n eller flere LEI-utstedende organisasjoner som kan operere i mange land … Continued